Tag Archives: thay đổi hình thức dạy học

Thông báo về việc thay đổi hình thức dạy – học từ 02/02/2021 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Thực hiện văn bản số 324/UBND-VX ngày 1 tháng 1 năm 2021 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19