Tag Archives: xét học bổng

Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2020 – 2021

Phòng Công Tác Sinh viên thông báo tới toàn thể sinh viên về việc xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2020-2021

Thông báo v/v điều chỉnh tiến độ xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2019 – 2020

Căn cứ tình hình thực tế, hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đang được hiệu chỉnh, cập nhật nhằm phù hợp với các điều kiện xét học bổng theo quy định hiện hành (xem chi tiết quy định tại link quy định về học bổng NTTU). Nay P.CTSV thông báo đến toàn thể các bạn SV về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện xét và công bố danh sách SV dự kiến đạt học bổng khuyến khích học tập năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau: