Tổ Quản lý hoạt đông Và Sự kiện Sinh Viên

Đội ngũ nhân sự

Tổ trưởng

Cô Huỳnh Thị Thanh Trúc

htttruc@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Tổ phó

Cô Lê Thị Hoài Thương

lththuong@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 298A

Tổ phó

Cô Trương Thị Anh Thư

ttathu@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Cô Ngô Thị Hồng Thắm

thamnth@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở Nguyễn Hữu Thọ

Nhân viên

Cô Nguyễn Thị Thu Ngân

nttngan@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Thầy Phan Phạm Bảo Long

ppblong@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhiệm vụ chức năng 

 • Các vấn đề liên quan tới Hồ sơ sinh viên.
 • Các vấn đề liên quan tới thông tin sinh viên trên hệ thống dữ liệu của nhà trường.
 • Các vấn đề liên quan tới cấp phát và quản lý Thẻ sinh viên, Thẻ Ban các sự lớp.
 • Các vấn đề liên quan tới Ban cán sự các lớp.
 • Các vấn đề về việc đăng ký, điểm danh, tham gia các hoạt động và sự kiện sinh viên.
 • Tiếp nhận đóng góp ý kiến của sinh viên trực tiếp hoặc qua các kênh liên hệ chính thống.
 • Công tác tiếp nhận hồ sơ Tân sinh viên và quà tặng sinh viên vào thời điểm bắt đầu năm học mới.

Địa điểm liên hệ trực tiếp

 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sơ chính tại 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sở An Phú Đông, 331 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, 3F Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các kênh thông tin liên hệ online

Số Điện thoại liên hệ

 • 1900 2039 – Ext 324 ( Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành)
 • 1900 2039 – Ext 424 ( Cơ sở An Phú Đông)
 • 1900 2039 – Ext 711 ( Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ)

Lưu ý: Sinh viên và phụ huynh chỉ liên hệ trong giờ hành chính.