Tổ Tư vấn, hỗ trợ và Quản lý Sinh viên

Đội ngũ nhân sự

Tổ trưởng

Thầy Đỗ Đăng Khoa

khoadd@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Cô Lê Thị Thu Mỹ

lttmy@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

 

Nhân viên

Thầy Nguyễn Thanh Tuấn

Tuannt@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở An Phú Đông

 

Nhân viên

Cô Phan Thị Quỳnh Dao

ptqdao@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhiệm vụ chức năng 

 • Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho sinh viên và phụ huynh trực về các vấn đề liên quan tới học tập và rèn luyện của sinh viên.
 • Các vấn đề liên quan tới Tờ khai ngoại trú sinh viên.
 • Các vấn đề liên quan tới việc xem xét và cấp giấy xác nhận sinh viên và giấy xác nhận vay vốn cho sinh viên.
 • Các vấn đề liên quan tới chế độ chính sách miễn, giảm học phí, học bổng, phụ trách công tác khen thưởng – kỷ luật và đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy định.
 • Các vấn đề về “Tuần sinh hoạt công dân” dành cho tân sinh viên vào thời điểm khởi đầu năm học mới.
 • Các vấn đề có liên quan tới Cố vấn học tập hoặc là Câu lạc bộ sinh viên trong quá trình học tập tại nhà trường.
 • Các vấn đề có liên quan tới tổ chức Hội Đồng hương và Cựu sinh viên của nhà trường.

Địa điểm liên hệ trực tiếp

 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sơ chính tại 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sở An Phú Đông, 331 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, 3F Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các kênh thông tin liên hệ online

Số Điện thoại liên hệ

 • 1900 2039 – Ext 324 ( Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành)
 • 1900 2039 – Ext 424 ( Cơ sở An Phú Đông)
 • 1900 2039 – Ext 711 ( Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ)

Lưu ý: Sinh viên và phụ huynh chỉ liên hệ trong giờ hành chính.