🌟 🌟 🌟 CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH: “DẠY HỌC THEO TRẠM CHO HỌC SINH LỚP 3 – CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018”. 🌟 🌟 🌟

Thực hiện chỉ đạo Đổi mới phương pháp giảng dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học. Vào chiều ngày 16/03/2023 – Cô giáo Trương Thanh Nhi (GVCN TA) cùng các bạn học sinh Lớp 4/2 hân hoan tổ chức buổi dạy học Chuyên đề “Tiết học Tiếng Anh theo Chương Trình GDPT 2018” với Chủ đề: “Dạy học theo trạm” để ôn lại kiến thức trọng tâm ở Học kì II (NH: 22-23) – Review 3.
Các bạn đã cùng phối hợp nhịp nhàng với sự hướng dẫn của Cô giáo để thực hiện tiết học thật năng động, vui nhộn và cực kì bổ ích.
Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt vời nhé!
🌟 🌟 🌟 WORKSHOP- TEACHING BY STATION 🌟 🌟 🌟
Implement the direction of Renovating English teaching methods at the primary school level. On the afternoon of March 16th, 2023 – Ms. Jolie and students of Level 4/2 organized a teaching session titled “English lesson according to the 2018 National Curriculum” with the topic: “Teaching by station!” to review the key knowledge in Semester II (Academic Year: 2022-2023) – Review 3.
Students have coordinated with the teacher’s guidance to carry out the real lesson. Energetic, fun, and extremely useful.
Let’s have a look at the great pictures below!