Học từ vựng với “chú khỉ vui nhộn”

Để tiết học trở nên thú vị và giúp các bạn có thể ghi nhớ các giới từ chỉ nơi chốn, các bạn học sinh Lớp 2/2 và cô Rosy đã có sự kết hợp giữa việc tô màu và học thêm ngữ pháp một cách thật hiệu quả.
Nào hãy xem những hình ảnh vui nhộn của Cô & Trò đã thực hiện như thế nào nhé!
🐵How to learn the preposition with the funny monkey.
To make the class more interesting and help students memorize prepositions of place, the students of Level 2/2 and Ms. Rosy were combining coloring and learning grammar effectively.
Let’s see how the teacher & students do it!