🌟 CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH THÁNG 03/2023 – LEVEL 3 & Level 5

⚡️⚡️⚡️Gameshow “Nhanh Như Chớp” đã diễn ra với sự tham gia của bốn đội thi đến từ Lớp 5/1 + Lớp 5/2 + Lớp 3/1 tại trường TiH Anh Việt Mỹ. Cuộc thi đã thử thách các bạn nhỏ về kiến thức chung ở các lĩnh vực thể thao, xã hội, khoa học, … vv. Trong đó, các bạn sẽ cùng nhau thay phiên đưa ra câu trả lời chính xác và nhanh nhất trong lượt thi của mình để ghi được điểm cho đội nhiều nhất có thể. Thông qua sự dẫn dắt sinh động và vui vẻ từ Cô Văn Thị Cẩm Tiên và Thầy Jesse Wong & Thầy Bradford, chương trình đã diễn ra một cách tốt đẹp. 🌟🌟
⚡️⚡️⚡️ The English Club with the theme of “Lightning Quiz” took place with the participation of four teams from Levels 5/1 + Level 5/2 & Level 3/1 at the EVA Primary School. The competition challenged the students’ general knowledge in the fields of sports, society, science, etc. In this, they will work together to give the fastest and correct answer in their turn to gain points for the team. Thanks to the lively and cheerful guidance from Ms. Fairy, Mr. Jesse and Mr. Bradford, the program went well and was lots of fun.