📈📐HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 𝗦𝗧𝗘𝗠: BIỂU ĐỒ HÌNH VỀ MÓN QUÀ GIÁNG SINH🎄🎄🎄

📈📐HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 𝗦𝗧𝗘𝗠: BIỂU ĐỒ HÌNH VỀ MÓN QUÀ GIÁNG SINH🎄🎄🎄

🔸𝗦cience: Giúp các bạn làm bài tập theo các bước khoa học hơn.
🔸𝗧echnology: Giúp các bạn học được cách dựng biểu đồ.
🔸𝗘ngineering: Cùng nhau thiết kế ra một bảng biểu đồ đầy màu sắc.
🔸𝗠aths: Cùng nhau thực hiện thống kê số lượng khảo sát.
📝📝Thực hiện khảo sát, tổng hợp kết quả và thể hiện thông tin trên biểu đồ là những bài học môn Toán của các bạn học sinh lớp 5. Để giúp những bài học này trở nên gần gũi và thực tế hơn thì Thầy Đặng Minh Trí (Mr. Brian) cũng với lớp 5/2 đã tạo ra một bảng biểu đồ đầy màu sắc sặc sỡ của Noel.
🖍️🖋️Sau đó các bạn được hướng dẫn thể hiện thông tin bằng biểu đồ cột và cùng nhau đọc biểu đồ và trả lời các câu hỏi về thông tin được biểu thị trên đó.📣📚
📸Xin mời mọi người cùng nhìn ngắm lại những hình ảnh của tiết học STEM nhé!

📈📐𝗦𝗧𝗘𝗠 ACTIVITY: CHRISTMAS PRESENT PICTOGRAPH🎄🎄🎄

🔸𝗦cience: Helps students follow more scientific steps.
🔸𝗧echnology: Helps students learn how to draw charts.
🔸𝗘ngineering: Design a color pictograph together.
🔸𝗠athematics: Conduct surveys and statistics together.
📝📝Carrying out surveys, synthesizing results, and displaying information on charts are Math lessons for 5th-grade students. To help these lessons become more familiar and realistic Teacher Dang Minh Tri (Mr. Brian), also with class 5/2, created a colorful Christmas chart.
🖍️🖋️Then students are instructed to represent information using a bar chart read the chart together and answer questions about the information represented on it.📣📚
📸Please take a look at the pictures of the STEM class!

🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC ANH VIỆT MỸ
☎️ Hotline: 028 3940 2100
📫 Mail: info@anhvietmy.edu.vn
🚩 Địa chỉ: 298A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM
🌐 Website: avm.ntt.edu.vn