🔔 🔔 🔔Hoạt động trải nghiệm Stem: SỔ TAY ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG 📖 ✏ ✂

🔔🔔 Hoạt động trải nghiệm Stem: SỔ TAY ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG 📖✏️✂️

🐘🦅🐞Thế giới động vật là một trong những chủ đề thú vị của bộ môn Khoa học. Trong đó, động vật có xương sống có những đặc điểm và cấu trúc cơ thể phức tạp tạo nên sự tò mò cho các bạn nhỏ.

🌻Thông qua tiết đề án tiếng Anh mang tên “Sổ tay động vật có xương sống” chúng ta hãy cùng các bạn học sinh Lớp 3/1 và Cô giáo Trương Thanh Nhi tìm hiểu về các đặc tính cũng như sự đa dạng về giống loài của các nhóm động vật có xương sống nhé! 👏 🌞 🌻

🔔🔔Stem Activity: HANDBOOK OF VERTEBRATE ANIMALS 📖✏️✂️

🐞🐝🐘The animal world is one of the interesting topics of Science. Among them, vertebrates have complex characteristics and body structures that create curiosity for children.

🌻Through the project called “Handbook of Vertebrate Animals”, let’s join the students of Level 3/1 and Ms. Jolie learn about the characteristics and species diversity of vertebrate animal groups! 👏 🌞 🌻