Category Archives: Thông báo Tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 – 2023 1.Đối tượng tuyển sinh – Mầm non : Từ 15 tháng tuổi đến 5 tuổi – Tiểu học : Từ lớp 1 đến lớp 5 2. Thời gian tuyển sinh – Xuyên suốt cả năm – Thời gian nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (Từ […]