CUỘC THI TIẾNG ANH QUỐC TẾ TOEFL PRIMARY CHALLENGE (NH:2021-2022)

HS TRƯỜNG TIỂU HỌC ANH VIỆT MỸ VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI TIẾNG ANH QUỐC TẾ TOEFL PRIMARY CHALLENGE (NH:2021-2022) TẠI TP. HCM.

Cuộc thi TOEFL Primary Challenge (NH: 2021-2022) được phối hợp tổ chức bởi Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam triển khai thực hiện các đề án nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế đối với HS bậc Tiểu học.

Cuộc thi sử dụng các bài thi Quốc tế là TOEFL Primary và TOEFL Junior của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) để làm tiêu chuẩn đánh giá các thí sinh tham dự.

��� Trường Anh Việt Mỹ  có 26 HS (Lớp 2-3-4-5) tham gia kỳ thi TOEFL Primary Challenge Step 2 cấp Thành Phố vào ngày 14/05/2022.

��� Kết quả vui mừng thông báo có 2 em

��� Lương Thanh Huyên – Lucy (Level 5.1): Hạng 73 / Tổng điểm: 230 (NL: 750L) – CEFR: B1

��� Nguyễn Hoài Ân – Austin (Level 5.1): Hạng 97 / Tổng điểm: 229 (NL: 750L) –  CEFR: B1

Xin chúc mừng thành tích của 2 bạn và mến chúc các bạn tiếp tục phấn đấu và đạt kết quả tốt trong kì thi TOEFL JUNIOR vào ngày 26/06/2022 Cấp quốc gia nhé

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *