Ngoại khoá Tuần 2 : Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh ( buổi sáng)

Dù chiến tranh ở Việt Nam đã lùi xa vào quá khứ nhưng những tàng tích do chiến tranh để lại vẫn còn mãi với thời gian. Như bác Hồ đã từng nói “dân ta phải biết sử ta”, hiểu được đạo lý đơn giản đấy, sáng hôm nay ngày 15/07/2022 Trường Anh Việt Mỹ tổ chức chuyến đi ngoại khoá cho tuần 2 của khoá hè 2022 với địa điểm tham quan là Bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh để các bạn nhỏ tìm hiểu và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tấm lòng yêu nước của các thế hệ cha anh đi trước. Từ đó cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một công dân có ích cho đất nước.

Qua chuyến đi các bạn biết thêm nhiều về lịch sử nước nhà và những sự khốc liệt của chiến tranh đã đi qua. Cùng nhìn lại những hình ảnh mà các bạn nhỏ đến tham quan Bảo tàng trong sáng hôm nay nào!

Xếp hàng vào cổng

Chụp hình trước Bảo tàng

Các bạn nhỏ nghe thuyết trình

.
.

Tham quan các tầng của Bảo tàng

Ngày 15/07/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *