Tag Archives: Marketing

Marketing: khoa học và nghệ thuật về chinh phục khách hàng

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang có những chuyển biến và phát triển không ngừng cả về số lượng lẫn hình thức hoạt động. Nhu cầu về nguồn nhân lực Marketing cũng theo đó tăng cao.