Tag Archives: ngoại trú của sinh viên khóa 2020

THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian cập nhật thông tin ngoại trú của sinh viên khóa 2020

Căn cứ vào tình hình thực tế về việc học tập trung tại trường của sinh viên. Phòng CTSV thông báo gia hạn thời gian cập nhật thông tin ngoại trú của sinh viên khóa 2020, cụ thể như sau: