Tag Archives: nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành học năng khiếu

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa có thông báo nhận hồ sơ xét tuyển các ngành học năng khiếu dự kiến từ ngày thông báo đến hết ngày 22/05/2021