Tag Archives: tháng 3

Check list lại các hoạt động học tập, công tác phong trào Sinh viên trong tháng 03

Từ ngày 08/03/2021, tất cả các lớp học phần của kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 trở lại dạy học bình thường (tập trung). Để đảm bảo sức khỏe cho mỗi cá nhân và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục lây lan trong cộng đồng, tất cả sinh viên trước khi đến Trường cần thực hiện khai báo y tế trực tuyến theo đường link: https://bit.ly/3qk82Us