Tag Archives: tuyển sinh

Ngành Kinh doanh quốc tế có gì hấp dẫn?

Kinh doanh quốc tế là toàn bộ các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, là cầu nối giữa nền kinh tế trong nước với bên ngoài. Để phát triển kinh tế, Việt Nam đang rất tích cực, chủ động hội nhập vào kinh tế thế giới và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại