Biểu mẫu nộp bổ sung tờ khai hồ sơ Ngoại trú

Phụ lục 1:
– Áp dụng cho sinh viên đã đăng ký ngoại trú tại địa phương phải nộp Giấy nhận xét của công an phường (xã, thị trấn) nơi đang ngoại trú cho nhà trường.

>>>>Download<<<<

———————————————————————————————————————-

Phụ lục 2:
– Áp dụng cho sinh viên chưa đăng ký tạm trú với công an, phường (xã, thị trấn) nơi đang ngoại trú (phải có xác nhận của địa phương)

– Sinh viên có hộ khẩu thường trú và đang cư trú tại nơi có hộ khẩu thực hiện mẫu phụ lục 2 kèm hộ khẩu photo công chứng và không cần ý kiến của Công An phường (xã, thị trấn) nơi đang ngoại trú.

>>>>Download<<<<

 —————————————————————————————————————–

Phụ lục 3: Dành cho các bạn BCS hoặc dạng nộp theo lớp học

>>>>Download <<<<

Chú ý:

  • Các biểu mẫu phải có xác nhận của chủ hộ và công an địa phương.

  • Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp cho Ban cán sự lớp hoặc tại phòng công tác sinh viên.

  • Ban cán sự lớp sẽ nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên.

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *