💈 CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH – KHỐI 4 & KHỐI 5 💈

💈CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH – KHỐI 4 & KHỐI 5💈

🦠🍂Tình trạng ô nhiễm môi trường luôn là vấn đề luôn được nhận sự quan tâm trên toàn cầu. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ mang tính sống còn, là một bộ phận đặc biệt quan trọng của sự phát triển bền vững và góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

🌱🌻Các Thầy/ Cô tiếng Anh khối 4 và khối 5 đã đem đến cho các bạn học sinh một sân chơi vô cùng bổ ích với mục đích:

 👉🏻Mang đến góc nhìn mới mẻ hơn về vấn đề ô nhiễm môi trường nhằm nâng cao trách nhiệm của những công dân trẻ với toàn cầu.🌎

✨Hãy cũng nhìn lại những hình ảnh về hoạt động ngoại khóa này nhé!

💈ENGLISH CLUB – GRADE 4 & GRADE 5 💈

 🦠🍂Environmental pollution is always an issue that receives global attention. Environmental protection is a vital task, a particularly important part of the country’s sustainable development, contributing decisively to the victory of the country’s industrialization and modernization.

🌱🌻The English teachers of Grades 4 & Grades 5 provided their dear students with an extremely useful playground with the purpose of:

👉🏻Giving students a new perspective on the issue of environmental pollution in order to improve their responsibility of young citizens to the world.🌎

✨Let’s also look back at the pictures of these extracurricular activities!

🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC ANH VIỆT MỸ

☎️ Hotline: 028 3940 2100

📫 Mail: info@anhvietmy.edu.vn

🚩 Địa chỉ: 298A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM

🌐 Website: avm.ntt.edu.vn