Câu Lạc Bộ Tiếng Anh Level 1 & Level 2

Ngày nay, Tiếng Anh đang dần trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến ở nước ta và đồng thời đóng vai trò to lớn trong việc hình thành mạng lưới giao tiếp xuyên lục địa. Nhằm thích nghi với sự thay đổi và truyền tải thông điệp “Việc học tiếng Anh không phải là sự bắt buộc” đến các bạn học sinh – Trường tiểu học Anh Việt Mỹ đã tạo ra các hoạt động vừa là sân chơi vừa là các bài học thực tiễn nhằm khơi dậy sự hứng thú trong việc học & thể hiện bản thân qua Câu lạc bộ tiếng Anh lần này.

It is undoubted that English brings a positive aspect to daily life and is gradually becoming the official means of communication. For the sake of adapting to the change and to bring the term “study is not an obligation” to students, EVA primary school creates an exciting and encouraging activity, ESC (English Speaking Club), which stimulates both studiousness and a range of knowledge. To be more specific, ESC will be a great opportunity to express themselves.

Mọi người hãy cùng tham gia với Lớp 1 và Lớp 2 nhé!

(Now! Let’s join in with Levels 1 & 2 in this activity!)