Happy Halloween 30/10/2022

👺🧛‍♂️Hằng năm vào dịp cuối thu và vụ mùa kết thúc thì những người dân phương Tây tổ chức một ngày lễ nhằm tưởng nhớ những người quá cố gồm các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả những người thân đã qua đời. Lễ hội ấy gọi là All Hallows’ Eve. Ngày nay lễ hội ấy vẫn còn tiếp tục và cái tên cũ cũng được người dân địa phương gọi cho dễ nhớ hơn là Halloween. Nhằm mang phong tục và truyền thống văn hoá phương Tây đến gần hơn với các bạn nhỏ, Trường TiH Anh Việt Mỹ tổ chức ngày hội “ Happy Halloween” tạo ra sân chơi sau những ngày học tập căng thẳng. Nào cùng nhau hoá thân thành những nhân vật đầy ma mị để ngày hội trường Anh Việt Mỹ càng trở nên huyền bí nhé!
😈😈Westerners hold a celebration ritual to honour the saints, martyrs, and all of their loved ones who have passed away at the end of each autumn. The celebration is known as All Hallows’ Eve. Even while the festival is still held today, the locals still remember it better as Halloween. EVA Primary School hosts the celebration “Happy Halloween” to create a playground after long study days and to bring Western culture and traditions to the children. Together, let’s take on spectral personas to make the day of the EVA hall more mysterious!