Kim tự tháp dinh dưỡng (Healthy Eating Pyramid)

“Why should I follow healthy eating habits?” (Tại sao con nên tuân thủ theo thói quen ăn uống lành mạnh?)
To address the concern about this trendy question, AVM-ers of Level 2.1 had a great lesson with the English teacher – Mr. Johnny to find out the “Healthy Eating Pyramid,” which summarises the best dietary information to make ourselves healthier. (Trả lời cho những thắc mắc về câu hỏi này, các bạn trường Tiểu học Anh Việt Mỹ đã có một tiết học đề án với thầy Johnny (giáo viên Tiếng Anh lớp 2.1) nhằm tìm ra tháp dinh dưỡng cái mà tóm tắt thông tin về chế độ ăn uống tốt nhất, giúp cơ thể chúng ta trở nên khoẻ mạnh hơn.)
By using the handy things, students in Level 2.1 completely created a set of models that reflect the need for healthy eating. From that, they can form a mindset and get used to how to have a balanced meal.( Bằng việc sử dụng những đồ vật đơn giản, các bạn học sinh lớp 2.1 đã tạo ra một mô hình kim tự tháp thể hiện những nhu cầu cho việc ăn uống lành mạnh. Từ đó, các bạn có thể hình thành tư duy và trở nên quen với một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng.)
Subsequently, students will tend to pay attention and beware of what they eat to maintain health.( Sau đó, các bạn học sinh sẽ chú ý hơn và cẩn thận hơn trong việc ăn uống hằng ngày.)
What an interesting project! Let’s see the meaningful moments with the “Healthy Eating Pyramid” with us!(Quả là một đề án thú vị phải không nào? Hãy cùng điểm lại những khoảng khắc đầy ý nghĩa về tháp dinh dưỡng cùng với Mr. Johnny nhé!)