🖍 📐 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM: LƯỚI THỨC ĂN 🕸 🕸 🕸

🖍 📐 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM: LƯỚI THỨC ĂN 🕸 🕸 🕸

🔹 SCIENCE: Giúp các bạn khám phá về vai trò của sinh vật trong môi trường sống.

🔹 TECHNOLOGY: Giúp các bạn học được cách vẽ chuỗi thức ăn.

🔹 ENGINEERING: Cùng nhau thiết kế một lưới thức ăn hợp lý và đầy màu sắc.

🔹 MATHS: Cùng sắp xếp vị trí hợp lý cho từng vai trò trong lưới thức ăn.

🐶 🐯 🐱 Vai trò của động thực vật trong môi trường sống và chuỗi thức ăn là những bài học các bạn học sinh Lớp 5/2 đã được học trong môn Khoa Học. Để phát triển và làm bài học gần gũi hơn, các bạn học sinh lớp 5/2 và Thầy Đặng Minh Trí (Mr. Brian) đã cùng nhau tạo nên những lưới thức ăn đầy màu sắc.🌱 🌺 🍁

📸 📸 📸 Mọi người hãy cùng nhìn lại quá trình làm nên những lưới thức ăn đầy màu sắc nhé!

🖍 📐 STEM ACTIVITY: FOOD WEB 🕸 🕸 🕸

🔹 Science: Helps students discover the role of organisms in the living environment.

🔹 Technology: Helps students learn how to draw food chains.

🔹 Engineering: Together design a logical and colorful food web.

🔹 Maths: Let’s arrange the appropriate position for each role in the food web.

🐶 🐯 🐱 The role of plants and animals in the habitat and food chain are lessons that Level 5/2 students have learned in Science. To develop and make the lesson more familiar, the students of Level 5/2 and Teacher Dang Minh Tri (Mr. Brian) together created colorful food webs. 🌱 🌺 🍁

📸 📸 📸 Everyone, let’s look back at the process of creating colorful food webs!

🏫TRƯỜNG TIỂU HỌC ANH VIỆT MỸ
☎️ Hotline: 028 3940 2100
📫 Mail: info@anhvietmy.edu.vn
🚩 Địa chỉ: 298A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM
🌐 Website: avm.ntt.edu.vn