Tag Archives: kiểm định cấp Cơ sở Giáo dục

Tái kiểm định cấp Cơ sở Giáo dục theo Thông tư 12 là bước khởi động cho năm 2021

Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và sự phát triển của nền công nghiệp 4.0 đòi hỏi công tác đào tạo cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, các cơ sở giáo dục không những phải mở rộng quy mô mà còn phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Và công cụ hiệu quả giúp các trường kiểm soát, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng thế cạnh tranh chính là công tác kiểm định chất lượng giáo dục