Tái kiểm định cấp Cơ sở Giáo dục theo Thông tư 12 là bước khởi động cho năm 2021

Trải qua 22 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã không ngừng xây dựng và phát triển Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng đào tạo và trách nhiệm giải trình với xã hội trong bối cảnh hội nhập. Nhà trường thông qua các Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trong nước, khu vực và quốc tế để làm cơ sở “tự điều chỉnh” các hoạt động trong Nhà trường hướng đến “đạt chuẩn” ở các lĩnh vực trong trường đại học, từng bước hình thành văn hóa chất lượng.

Năm 2016, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã triển khai công tác tự đánh giá ngoài và tổ chức đánh giá ngoài; tháng 05/2017, Nhà trường được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM chính thức công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục.

Nhà trường tổ chức hướng dẫn triển khai đến Hội đồng tự đánh giá Kế hoạch tự đánh giá Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021

Theo quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phải triển khai hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài cho chu kỳ kiểm định tiếp theo, mục tiêu này cũng đã được đưa vào Chiến lược phát triển Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035. Để triển khai công tác trọng tâm này, Hiệu trưởng đã ký ban hành Quyết định số 117/QĐ-NTT ngày 29 tháng 01 năm 2021 về thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (gồm 29 thành viên), ban thư ký giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá và các Nhóm công tác chuyên trách; Hiệu trưởng đã ký ban hành Kế hoạch số 13/KH-NTT ngày 04 tháng 02 năm 2021 về kế hoạch tự đánh giá Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Để thực hiện công tác này, vừa qua, Nhà trường đã tổ chức Chương trình hướng dẫn triển khai đến Hội đồng tự đánh giá Kế hoạch tự đánh giá Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021. Các nội dung được đưa ra trong buổi triển khai bao gồm:

  • Bối cảnh triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục; Quy trình triển khai và các yêu cầu của việc tự đánh giá cơ sở giáo dục; Phổ biến kế hoạch TĐG.
  • Phân công thực hiện viết Báo cáo tự đánh giá và thu thập Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
  • Phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng (minh chứng cốt lõi, phân tích hiện trạng) theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ GD&ĐT (Thông tư 12 ban hành năm 2017);
  • Các nhóm công tác chuyên trách nộp sản phẩm vào cuối ngày làm việc.

Việc Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tham gia công tác tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ GD&ĐT (Thông tư 12 ban hành năm 2017) là cơ sở để trường đại học Nguyễn Tất Thành tự rà soát và đánh giá thực trạng, tự xác định những điểm mạnh và hạn chế, từ đó xây dựng triển khai các kế hoạt hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời khẳng định thương hiệu uy tín của Nhà trường. Đây cũng là điều kiện cần có để nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, việc tham gia công tác đánh giá chất lượng theo thông tư 12 thể hiện tính tự chủ, chịu trách nhiệm và giải trình đối với xã hội của nhà trường trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng theo chức năng nhiệm vụ được giao , phù hợp với tầm nhìn sứ mạng và mục tiêu đã được nhà trường xác nhận.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *