Tag Archives: năm học 2019 – 2020

Thông báo v/v điều chỉnh tiến độ xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2019 – 2020

Căn cứ tình hình thực tế, hệ thống phần mềm quản lý đào tạo đang được hiệu chỉnh, cập nhật nhằm phù hợp với các điều kiện xét học bổng theo quy định hiện hành (xem chi tiết quy định tại link quy định về học bổng NTTU). Nay P.CTSV thông báo đến toàn thể các bạn SV về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện xét và công bố danh sách SV dự kiến đạt học bổng khuyến khích học tập năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

Thông báo V/v Xét điểm rèn luyện đạo đức của sinh viên đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2019 và năm học 2019 – 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo v/v xét điểm rèn luyện đạo đức của sinh viên đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2019 và năm học 2019 – 2020:   Biểu mẫu sử dụng: -> BM-01RL (download) -> BM-02RL (download) -> BM-03RL (download) -> BM-04RL (download) -> BM-05RL (download) Danh sách các hoạt động/ chương trình và sự […]