Tag Archives: năm học 2019 – 2020

Thông báo V/v Xét điểm rèn luyện đạo đức của sinh viên đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2019 và năm học 2019 – 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo v/v xét điểm rèn luyện đạo đức của sinh viên đợt 1, đợt 2, đợt 3 năm 2019 và năm học 2019 – 2020:   Biểu mẫu sử dụng: -> BM-01RL (download) -> BM-02RL (download) -> BM-03RL (download) -> BM-04RL (download) -> BM-05RL (download) Danh sách các hoạt động/ chương trình và sự […]