Tag Archives: Nâng cao nghiệm vụ

Nâng cao nghiệp vụ chăm sóc sinh viên cho cố vấn học tập, cán bộ nhân viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Trong 2 ngày 23 và 24/03/2021, tại cơ sở quận 4, trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức thành công chương trình Tập huấn: Nghiệp vụ chăm sóc sinh viên cho gần 200 cán bộ, giảng viên, cố vấn học tập do NCS.ThS. Mai Mỹ Hạnh giảng dạy