Tag Archives: tập huấn Nâng cao năng lực giảng dạy Elearning

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức thành công tập huấn Nâng cao năng lực giảng dạy E-learning

Nhằm trang bị và nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ lãnh đạo và giảng viên, cán bộ, nhân viên Nhà trường và chuyên nghiệp hóa hoạt động đào tạo trực tuyến, Phòng Đảm bảo Chất lượng, Viện E-learning, Phòng Tổ chức Nhân sự Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực giảng dạy E-learning”.