Tag Archives: Trung tâm công nghệ cao

Trung tâm Phát triển công nghệ cao ĐH Nguyễn Tất Thành hoàn thành tòa nhà đầu tiên

Dự án đầu tư công nghệ cao Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành tòa nhà đầu tiên trong năm 2021 thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao