THÔNG BÁO V/v Kiểm tra hồ sơ Tân sinh viên Khóa 2021 đã nộp, Hướng dẫn kiểm tra thông tin trên trang cá nhân của sinh viên, Ảnh cá nhân trên hệ thống và thẻ sinh viên

THÔNG BÁO

V/v Kiểm tra hồ sơ Tân sinh viên Khóa 2021 đã nộp,

Hướng dẫn kiểm tra thông tin trên trang cá nhân của sinh viên,

Ảnh cá nhân trên hệ thống và thẻ sinh viên

 

I. Kiểm tra hồ sơ Tân sinh viên Khóa 2021 đã nộp qua đường bưu điện:

 1. Sinh viên vào link tra cứu hồ sơ đã nộp: https://tinyurl.com/n6prjtf9

Xem hướng dẫn tra cứu: https://fb.watch/9JzwTPOgWy/

 1. Sinh viên kiểm tra các hồ sơ mình nộp đã đúng và đủ theo yêu cầu hay chưa.
 • Đối với các hồ sơ còn thiếu: sinh viên thực hiện bổ sung tại P.CTSV khi đi học trực tiếp tại trường hoặc tiếp tục nộp bổ sung qua đường bưu điện. Link xem lại các loại hồ sơ sinh viên cần nộp tại mục Thông tin hỗ trợ.
 • Đối với hồ sơ đã nộp dư, nộp bản chính không đúng quy định: sinh viên nhận lại tại P.CTSV Q.4 khi đi học trực tiếp tại trường. Sinh viên vui lòng liên hệ xếp lịch trước ít nhất 02 ngày làm việc (không tính Thứ 7, Chủ nhật) qua số điện thoại 19002039 – bấm 325, để bộ phận hồ sơ xác nhận thời gian đến nhận và soạn hồ sơ.
 1. Sau ngày 26/01/2022, sinh viên không có thắc mắc xem như đồng ý xác nhận hồ sơ đã nộp đúng như đã công bố tại link tra cứu trên, P.CTSV sẽ không giải quyết các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến các hồ sơ này.

II. Kiểm tra hồ sơ Tân sinh viên đã được cập nhật vào hệ thống:

 1. Sinh viên vào trang: https://phongdaotao.ntt.edu.vn/
 2. Đăng nhập tài khoản cá nhân bằng MSSV và mật khẩu sử dụng web Phòng quản lý đào tạo của mình.
 3. Vào mục “Thông tin chung” => “Hồ sơ sinh viên”
 4. Sinh viên kiểm tra các hồ sơ đã được cập nhật trên hệ thống (cột đã nhận).
 5. Đối với các hồ sơ còn thiếu: sinh viên thực hiện bổ sung tại P.CTSV khi đi học trực tiếp tại trường hoặc tiếp tục nộp bổ sung qua đường bưu điện. Link xem lại các loại hồ sơ sinh viên cần nộp tại mục Thông tin hỗ trợ.
 6. Trường hợp cột “Đã nhận” chưa được tick mục nào: nghĩa là sinh viên chưa nộp hồ sơ nhập học cho P.CTSV và chưa được tick nhận lên hệ thống. Sinh viên có thể nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại P.CTSV.

III. Hướng dẫn kiểm tra thông tin trên trang cá nhân của sinh viên:

 1. Sinh viên vào trang: https://phongdaotao.ntt.edu.vn/
 2. Đăng nhập tài khoản cá nhân bằng MSSV và mật khẩu sử dụng web Phòng quản lý đào tạo của mình.
 3. Chọn mục “Thông tin chung” => “Thông tin sinh viên”, kiểm tra các thông tin cá nhân gồm: Dân tộc, Tôn Giáo, CMND – Ngày cấp, Email, Địa chỉ liên hệ, Nơi sinh, Hộ khẩu thường trú.
 • Nếu các thông tin trên được cập nhật đầy đủ và chính xác thì sinh viên đã hoàn tất khai báo thông tin cá nhân.
 • Nếu thông tin trên đã được cập nhật đầy đủ nhưng chưa chính xác thì sinh viên liên hệ P.CTSV theo hướng dẫn tại mục Thông tin hỗ trợ để được cập nhật lại thông tin.
 • Nếu thông tin trên có một mục bất kỳ trống thì sinh viên chưa cập nhật thông tin cá nhân. Sinh viên phải nhanh chóng thực hiện khai báo thông tin online tại: https://tinyurl.com/3bv4ebhb
 1. Tân sinh viên kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân đến hết ngày 24/01/2022. Sau thời gian này, P.CTSV sẽ khóa link khai báo thông tin online; sinh viên phải đến liên hệ P.CTSV khi đi học trực tiếp tại trường để cập nhật thông tin.
 2. Ảnh cá nhân trên trang https://phongdaotao.ntt.edu.vn và thẻ sinh viên:

IV. Tân sinh viên kiểm tra ảnh trên trang cá nhân của mình, nếu:

 1. Sinh viên chưa có ảnh và chưa được cập nhật thông tin cá nhân như hướng dẫn tại Mục III phía trên, Sinh viên phải nhanh chóng thực hiện khai báo thông tin online tại: https://tinyurl.com/3bv4ebhb Ngày 24/01/2022, P.CTSV sẽ khóa link khai báo thông tin online.
 2. Sinh viên chưa có ảnh nhưng đã cập nhật thông tin cá nhân như hướng dẫn tại Mục III phía trên, sinh viên liên hệ bộ phận ảnh thẻ sinh viên theo hướng dẫn tại mục Thông tin hỗ trợ.

V. Thông tin hỗ trợ:

 1. Sinh viên xem lại các loại hồ sơ cần nộp tại: https://tinyurl.com/yc58punj
 2. Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ cập nhật thông tin cá nhân hồ sơ sinh viên hoặc ảnh thẻ sinh viên vui lòng liên hệ:
 • Qua điện thoại: 19002039, bấm 325 gặp bộ phận tiếp nhận hồ sơ sinh viên hoặc bộ phận ảnh thẻ sinh viên.
 • Qua email: sinh viên sử dụng emai do trường cung cấp MSSV@nttu.edu.vn.

+ Nếu sinh viên thắc mắc về hồ sơ sinh viên/cập nhật thông tin sinh viên, vui lòng thực hiện:

                * Tiêu đề email: Thắc mắc về hồ sơ Tân SV.

                * Nội dung email: Trình bày thắc mắc của mình.

                * Gửi về địa chỉ email: ctsv@ntt.edu.vn

          + Nếu sinh viên thắc mắc về ảnh cá nhân trên trang https://phongdaotao.ntt.edu.vn và thẻ sinh viên, vui lòng thực hiện:

                * Tiêu đề email: Thắc mắc ảnh thẻ Tân SV

                * Nội dung email: Trình bày thắc mắc của mình.

                * Gửi về địa chỉ emai: thesv2021@ntt.edu.vn

Lưu ý: Nếu thực hiện email đúng và đủ theo hướng dẫn, sinh viên sẽ được phản hồi trong vòng 48h.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *