Category Archives: Dịch vụ – Hành chính SV

Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận sinh viên trở lại Ký túc xá

Trung tâm quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận sinh viên trở lại Ký túc xá.   LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP  

Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2021 – 2022 tại Ký túc xá ĐH Quốc gia Tp.HCM

Trung tâm quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký ở Ký túc xác năm học 2021 – 2022 như sau   LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP  

[𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 – 𝐕Ề 𝐕𝐈Ệ𝐂 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐓𝐇Ẻ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈Ê𝐍 𝐕À 𝐐𝐔À 𝐓Ặ𝐍𝐆 ĐỐ𝐈 𝐕Ớ𝐈 𝐓Â𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈Ê𝐍 𝐊𝐇Ó𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟏]

Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch P.CTSV thông báo đến Tân SV K21 về việc nhận quà tặng và thẻ sinh viên như sau: + Sinh viên có thể đi học bình thường và liên hệ P.CTSV nhận thẻ và quà tặng sau. + Tạm thời Nhà trường sẽ chưa áp dụng quy […]