Thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá năm học 2021 – 2022 tại Ký túc xá ĐH Quốc gia Tp.HCM

Trung tâm quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký ở Ký túc xác năm học 2021 – 2022 như sau

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *