Thông báo Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận sinh viên trở lại Ký túc xá

Trung tâm quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận sinh viên trở lại Ký túc xá.

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *