Thông báo xét học bổng khuyến khích học tập của sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2019 – 2020

Sinh viên xem quy định về học bổng của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2020 – 2021 tại: 

http://ctsv.ntt.edu.vn/quy-dinh-ve-hoc-bong-cua-truong-dai-hoc-nguyen-tat-thanh/?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

a) Đối tượng xét học bổng:

– SV bậc Đại học chính quy Khóa 2015 ngành Dược, Khóa 2016, Khóa 2017, Khóa 2018, Khóa 2019;

– SV bậc Cao đẳng chính quy Khóa 2017, Khóa 2018, Khóa 2019;

– SV bậc Đại học liên thông từ Cao đẳng Khóa 2018, Khóa 2019;

– SV bậc Đại học liên thông từ Trung cấp các ngành Dược, ngành Điều dưỡng Khóa 2016, Khóa 2017.

b) Điều kiện xét học bổng:

– SV hoàn thành tất cả môn học trong chương trình học theo đúng tiến độ đào tạo (bao gồm 3 đợt tương ứng với 3 học kỳ trong năm học);

– Điểm trung bình tích lũy của năm học đạt từ 2.50 trở lên theo thang điểm 4;

– SV đạt tổng số tín chỉ tích lũy từ 30 tín chỉ trở lên trong năm học, riêng với SV năm cuối đạt tổng số tín chỉ tích lũy từ 20 tín chỉ trở lên trong năm học;

– SV không có điểm kiểm tra hoặc điểm thi lần 1 dưới 05 điểm trong năm học;

Kết quả rèn luyện năm học từ loại khá trở lên (>=70 điểm);

– SV chuyển điểm, miễn điểm sẽ không được xét học bổng trong năm học;

– SV tạm nghỉ học trong năm học xét học bổng sẽ không được xét;

– SV không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên trong năm học.

c) Xếp loại học bổng được qui định:

Điểm trung bình toàn năm học

Kết quả

rèn luyện năm học

Xếp loại

học bổng

Loại Điểm hệ 10 Điểm hệ 4
Xuất sắc 9.0 – 10 3.60 – 4.00 Xuất sắc Xuất sắc
Xuất sắc 9.0 – 10 3.60 – 4.00 Tốt Giỏi
Xuất sắc 9.0 – 10 3.60 – 4.00 Khá Khá
Giỏi 8.0 – 8.9 3.20 – 3.59 Xuất sắc, tốt Giỏi
Giỏi 8.0 – 8.9 3.20 – 3.59 Khá Khá
Khá 7.0 – 7.9 2.50 – 3.19 Xuất sắc, tốt, khá Khá

d) Tiến độ xét học bổng (dự kiến):

  • Từ 25/02/2021 – 03/03/2021: Bộ phận điểm Phòng Quản lý Đào tạo khóa điểm tổng kết trung bình học tập năm học 2019 – 2020, Phòng Công tác Sinh viên khóa điểm tổng kết rèn luyện năm học 2019 – 2020;
  • Từ 04/03/2021 – 17/03/2021: P.CTSV thực hiện xét học bổng khuyến khích học tập theo danh sách SV đủ điều kiện được mặc định trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;
  • Từ 17/03/2021 – 19/03/2021: P.CTSV thông báo danh sách SV dự kiến nhận học bổng kèm theo hướng dẫn tiếp nhận thông tin phản hồi của SV về danh sách;
  • Từ 19/03/2021 – 25/03/2021: Giải quyết thắc mắc của SV liên quan đến việc xét học bổng khuyến khích học tập (Sinh viên gửi nội dung thắc mắc về hộp thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.document.getElementById(‘cloak5f9d833f08a04cfe9396ff6f93214826′).innerHTML=”;var prefix=’ma’+’il’+’to’;var path=’hr’+’ef’+’=’;var addy5f9d833f08a04cfe9396ff6f93214826=’hocbong.ntt.edu’+’@’;addy5f9d833f08a04cfe9396ff6f93214826=addy5f9d833f08a04cfe9396ff6f93214826+’gmail’+’.’+’com’;var addy_text5f9d833f08a04cfe9396ff6f93214826=’hocbong.ntt.edu’+’@’+’gmail’+’.’+’com’;document.getElementById(‘cloak5f9d833f08a04cfe9396ff6f93214826′).innerHTML+=’‘+addy_text5f9d833f08a04cfe9396ff6f93214826+’‘; để được giải đáp);
  • Từ 26/03/2021 – 02/04/2021: P.CTSV thông báo danh sách sinh viên chính thức nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2019 – 2020;
  • Từ 02/04/2021 – 15/04/2021: Sinh viên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng theo đúng nội dung yêu cầu kèm theo CMND/ CCCD (photo) trực tiếp tại P.CTSV;
  • Sau ngày 28/04/2021: Phòng Kế toán thực hiện chuyển khoản cho sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *