ĐỀ ÁN : HỆ SINH THÁI ( ECOSYSTEM)

Mọi người có biết Hệ sinh thái có một vai trò to lớn đối với đời sống của con người và các loài sinh vật không? We can’t deny that the Ecosystems play an enormous role in people’s life and living things?

Ngoài việc mang đến nhiều lợi ích cho thế giới tự nhiên và các biến đổi của thời tiết, chúng còn cung cấp cho chúng ta nguồn tài nguyên vô giá …Beside this kind of system brings the numerous benefits to the natural world and the changes of weather, it provides invaluable resources, etc.

 

Tuy nhiên do nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, việc khai thác quá mức của con người đang vô tình làm suy thoái hệ sinh thái một cách nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe mọi người.Nonetheless the demand for socio-economic development, the over-exploiting level of Human are seriously degrading ecosystems, affecting the living environment and people’s health.

Hiểu được tầm quan trọng của Hệ sinh thái tự nhiên, các bạn học sinh lớp 5.1 trường Anh Việt Mỹ đã chung tay làm nên Mô hình Hệ sinh thái rừng và biển, tái hiện lại một môi trường sống đa dạng với các loài sinh vật.Understanding the importance of the natural ecosystem, the students in level 5.1 at Anh Viet My Primary School created a Model of the Forest and Marine Ecosystem, reconstructed a diverse living environment with a variety of species.

Các bạn mong muốn gửi tới mọi người một thông điệp: Hãy chung tay bảo vệ và làm tái sinh Hệ sinh thái bằng những hành động thiết thực như Không gây ô nhiễm môi trường nước, không chặt phá rừng, không săn bắt động vật quý hiếm,…. để Trái đất thân yêu của chúng ta luôn khỏe mạnh và là nơi an toàn cho mọi loài.We want to send a message to everyone: Let’s protect and regenerate the Ecosystem by pragmatic actions such as No polluting the water resources, no deforesting, no hunting precious animals, so that our dear Earth is always healthy and a safe place for all species.

Xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng thành quả của Level 5.1 nhé!!! Hope you have a great time and enjoy this Project!!!