Nhà trường đã tổ chức buổi tham quan Dinh Độc Lập

Với mong muốn giúp HS Trường Tiểu học Anh Việt Mỹ hiểu rõ về lịch sử và trân trọng các giá trị văn hóa quê hương, cũng như tự hào về truyền thống yêu nước & tinh thần anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam. Nhà trường đã tổ chức buổi tham quan Dinh Độc Lập vào sáng ngày 16/12/2022 để các bạn nhỏ có thể tìm hiểu về sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc diễn ra vào ngày 30/04/1975 và nhân dịp Kỷ niệm “78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022)”.
🎉 Nào, hãy cùng nhìn lại hình ảnh của chuyến đi vừa qua nhé!
To assist students at English Vietnamese American Primary School in comprehending the past and appreciating the cultural traditions of their native country, as well as developing in them a sense of national pride and the unbreakable heroic spirit of the Vietnamese people. To educate the students about the significant historical events that occurred on April 30, 1975, the school planned a trip to the Reunification Palace on the morning of December 16, 2022. Commemorating the “78th founding anniversary of the Vietnam People’s Army (December 22, 1944 – December 22, 2022)”. Now, let’s take a look at the photos of the last trip!
Writer: Ms. Cúc & Mr. Trí
Photo : Mr Tuấn