Tạp chí khoa học VJCS của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được xếp vào danh mục ESCI

ESCI là danh mục các tạp chí mới được bổ sung từ 2015, bên cạnh các danh mục truyền thống, việc bổ danh mục ESCI giúp mở rộng cơ sở dữ liệu Web of Science hướng tới các công bố có phản biện, và chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học mới và quan trọng. Theo thông tin từ phía các nhà khoa học, một tạp chí được chấp nhận đưa vào danh sách ESCI phải là tạp chí có mức phản biện, tuân thủ thông lệ đạo đức xuất bản, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, có thông tin thư mục bằng tiếng Anh, và được cộng đồng sử dụng Web of Science thuộc giới học thuật giới thiệu hay yêu cầu đưa vào.

Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science – VJCS)

Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science – VJCS), ISSN (print): 2196-8888 | ISSN (online): 2196-8896) của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Tổng biên tập GS.TS. Nguyễn Ngọc Thành dưới sự hợp tác với NXB Springer từ năm 2013 và với NXB World Scientific Publishing từ năm 2019, Sau khi xuất bản số đầu tiên vào năm 2014 đến nay VJCS của đã có 8 volume đã được công bố. VJCS là tạp chí lưu trữ, phục vụ cộng đồng nghiên cứu học thuật thông qua việc phát hành những ấn phẩm khoa học chất lượng cao trình bày các phương pháp, kĩ thuật, công cụ, thực hành và ứng dụng nghiên cứu. Tạp chí quy tụ những bài báo chú trọng những tiến bộ trong ứng dụng các giải pháp và công nghệ khoa học máy tính để giải quyết các vấn đề quản lí, công nghiệp, cơ khí, quản trị và giáo dục, cùng những đánh giá giá trị của các hệ thống và công cụ thông minh hiện tại, nhấn mạnh những nghiên cứu so sánh và trải nghiệm của người sử dụng. Tạp chí bao quát mọi chuyên ngành hẹp của khoa học máy tính, với sự chú trọng vào hệ thống thông tin và kiến thức; trí tuệ nhân tạo, bao gồm machine learning (xây dựng và nghiên cứu hệ thống đọc hiểu, lọc và xử lí dữ liệu) và khai thác dữ liệu; tính toán mềm và trí tuệ máy tính; hệ thống tác tử và đa tác tử, web thông minh; và tối ưu hóa.

Tạp chí khoa học của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng

Mới đây, hệ thống Vietnam Citation Gateway đã công bố xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của hơn 80 tạp chí nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, trong đó, tạp chí khoa học VJCS của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xuất sắc lọt top 5 tạp chí khoa học Việt Nam năm 2020 có chỉ số ảnh hưởng cao nhất. Càng tự hào hơn khi tháng 4 vừa qua, VJCS vinh dự là tạp chí khoa học thứ 6 của Việt Nam được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu của SCOPUS – là một hệ thống cơ sở dữ liệu đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp các bài báo khoa học đáng tin cậy và có nhiều tạp chí được nhiều người trích dẫn nhất trên toàn thế giới.

Trước đó, Tạp chí Khoa học máy tính Việt Nam (Vietnam Journal of Computer Science) của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đã chính thức được chấp nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS. VJCS là tạp chí lưu trữ, phục vụ cộng đồng nghiên cứu học thuật thông qua việc phát hành những ấn phẩm khoa học chất lượng cao trình bày các phương pháp, kĩ thuật, công cụ, thực hành và ứng dụng nghiên cứu. Tạp chí quy tụ những bài báo chú trọng những tiến bộ trong ứng dụng các giải pháp và công nghệ khoa học máy tính để giải quyết các vấn đề quản lí, công nghiệp, cơ khí, quản trị và giáo dục, cùng những đánh giá giá trị của các hệ thống và công cụ thông minh hiện tại, nhấn mạnh những nghiên cứu so sánh và trải nghiệm của người sử dụng. Với việc tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu SCOPUS được xem là một kết quả quan trọng nhằm khẳng định uy tín, vị thế của một trường đại học trong các hoạt động về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Và càng vinh dự hơn khi VJCS hiện đang là một tạp chí của trường đại học ngoài công lâp đầu tiên có mặt tại SCOPUS trong tổng số 6 tạp chí của Việt Nam.

Vietnam Citation Gateway (V-CitationGate) là cơ sở dữ liệu thư mục (Bibliographic database), đồng thời là trung tâm phân tích, đánh giá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Scientometrics) của Việt Nam. V-CitationGate bao gồm thông tin (tóm tắt hoặc/và toàn văn) của các ấn phẩm khoa học đương đại (bài báo tạp chí, sách), các phát minh, sáng chế, và đặc biệt, bao gồm cả các tài liệu quý, cổ được sưu tập, số hóa, kết nối và tích hợp từ các nguồn lưu trữ ở Việt Nam và nước ngoài.

Báo Giáo dục và thời đại: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/tap-chi-khoa-hoc-truong-dh-nguyen-tat-thanh-lot-top-5-xep-hang-chi-so-anh-huong-0dQNViqGR.html

Nga Nguyễn

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *